VULCANO swift

Melie kávu priamo do páky a využíva systém konzistentného utláčania...
Pripomína dizajn legendárneho mlynčeka a historického predchodcu z roku 1968. Mlynček je prepojením unikátneho retro štýlu
La Marzocco a renomovanej technológie značky Mazzer.