vulcano automatic

Melie kávu do dávkovača...
Pripomína dizajn legendárneho mlynčeka a historického predchodcu z roku 1968. Mlynček je prepojením unikátneho retro štýlu
La Marzocco a renomovanej technológie značky Mazzer.